Day: 4 June 2021

आष्टी गावात भुमीगत गटार योजनेचे कामासाठी  4/5 महिण्या पासून खड्डे खोदून ठेवले, परंतू अघ्याप  काम करण्याचा पत्ता नाही.

परतूर/ एम एल कुरेशी. आष्टी शहरातील भुमीगत गटार योजनेचे कामासाठी  4/5 महिण्या पासून खड्डे खोदून…